University of Calgary
UofC Navigation

Dịch vụ Tư vấn cho Phụ huynh của Trẻ em Hai thứ tiếng

Calgary: Một xã hội đa ngôn ngữ
Calgary rút ra thế mạnh từ sự đa ngôn ngữ trong thàng phố. Trong thực tế, người nhập cư chiếm hơn 21% dân số của Calgary, và 49% người mới đến Calgary không nói tiếng Anh cũng như không nói tiếng Pháp . Trong khi việc học tiếng Anh sẽ rất cần thiết cho những người nhập cư này và con cái của họ thì việc duy trì “ngôn ngữ di sản” cũng rất quan trọng.

Các lợi ích của việc song ngữ
Song ngữ là có lợi cho sự phát triển của các trẻ em. Một số lợi ích của song ngữ gồm có tăng cường khả năng đọc, khả năng học toán và sự dễ dàng để học thêm các ngôn ngữ khác . Tuy nhiên, phụ huynh thường có những câu hỏi và các nghi ngờ về cách nuôi dạy con cái của họ một cách song ngữ.

Dịch vụ Tư vấn Phụ huynh tại Trung tâm Học liệu hy vọng sẽ giải quyết những mối quan tâm như vậy. Dịch vụ cũng muốn thông báo công chúng về các lợi ích của sự song ngữ và khuyến khích các gia đình, các nhà giáo dục , và các nhà hoạch định chính sách khi họ hỗ trợ trẻ em phát triển năng lực trong nhiều ngôn ngữ.

Dịch vụ tư vấn cho phụ huynh 
Chúng tôi cung cấp các tư vấn từ góc độ ngôn ngữ học dựa trên tình hình nghiên cứu ngôn ngữ hiện tại trong các lĩnh vực: 
•    phát triển ngôn ngữ của trẻ em đa ngôn ngữ của tuổi mầm non
•    phân biệt ngôn ngữ và pha trộn ngôn ngữ 
•    học nhận thức ngôn ngữ thứ hai ở tuổi nhỏ
•    giáo dục đa ngôn ngữ
•    sự đa ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày

Dịch vụ này là một sáng kiến do Tiến sĩ Jürgen M. Meisel dẫn đầu và được hỗ trợ bởi Tiến sĩ Rahat Naqvi. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng xem các trang web có chứa thông tin hữu ích. Bấm vào đây để đọc một đoạn trích từ “Lợi ích cho Cuộc sống” , một đoạn video làm nổi bật những lợi ích của song ngữ trong thời thơ ấu của trẻ em. Nếu bạn muốn đọc thêm về các vấn đề liên quan đến song ngữ thời thơ ấu, xin vui lòng xem danh sách các cuốn sách tham khảo. Nếu bạn có các câu hỏi tổng quát hoặc bất kỳ một câu hỏi về song ngữ ở tuổi mầm non hoặc trong gia đình, xin vui lòng điền vào mẫu đơn này, mà đơn sẽ được gửi đến Tiến sĩ Jürgen M. Meisel . Nếu bạn có các thắc mắc liên quan đến trường lớp và song ngữ , xin vui lòng điền vào mẫu đơn này, nó sẽ được gửi đến Tiến sĩ Rahat Naqvi .

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các trung tâm nhằm thúc đẩy đa ngôn ngữ ở Calgary, xin vui lòng tham khảo danh sách biên soạn của chúng tôi.

Sở Giáo dục Calgary (CBE) và Khu vực Trường Học Công giáo Calgary cam kết các học sinh sẽ được tiếp cận bình đẳng đối với chất lượng, các chương trình học tập và các khóa học ngôn ngữ vững bền. Để dứt điểm điều này, CBE cung cấp các chương trình về: 
•    Chương trình học bằng tiếng Pháp và tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai
•    Song ngữ tiếng Tây Ban Nha và Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha 
•    Song ngữ tiếng Đức và Ngôn ngữ và Văn hóa Đức
•    Song ngữ tiếng Trung Hoa (Phổ thông) và Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Hoa (Phổ thông)
•    Ngôn ngữ và các nền Văn hóa khác

Ban Giám Hiệu Trường học Công giáo Calgary cung cấp các chương trình học bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha . Một danh sách cung cấp các trường lớp dạy song ngữ của Calgary có thể được tìm thấy ở đây.

Dịch vụ này được mô hình theo sự cung cấp tại Đại học Hamburg.

Phủ nhận Trách nhiệm

Trong khi tất cả các quan tâm hợp lý đã được chăm chú trong việc biên soạn và xuất bản các nội dung của trang web này, Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ và Đại học Calgary không làm đại diện và không đảm bảo bất kỳ sự liên quan nào đến thông tin này. Thông tin nằm trong trang web này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho phụ huynh của những trẻ em song ngữ, và nếu bạn lệ thuộc vào thông tinh này thì mối nguy cơ sẽ của riêng bạn.

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ hoặc Đại học Calgary. Sự bao gồm dù của bất cứ liên kết nào cũng không nhất thiết hàm ý tiến cử những trang web này hay chứng thực các quan điểm bên trong nội dung của chúng.